Rózsavölgy_útburkolat_felújítá


Rudabánya Rózsavölgy utca útburkolatának felújítása

A Belügyminisztérium az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések előirányzatból, forráshiány miatt, támogatásban nem részesült pályázatok támogatása keretében, támogatásban részesítette Rudabánya Város Önkormányzatát - A Rudabánya Rózsavölgy utca útburkolatának felújítására (azonosító szám: 352 057 ebr42). projekt.

Támogatás összege: 11.687.930. Ft.

Önerő: 15% :  2.062.576.Ft.


A kivitelezésre benyújtott pályázatok közül a MENTO Kft. (MISKOLC, Besenyői u. 26.) adta be a legkedvezőbb ajánlatot, akivel Rudabánya Város Önkormányzata a munkák elvégzésére megkötötte a vállalkozási szerződést, 2018. december 15.-én. A kivitelezés munkáinak megkezdése előtt, Rudabánya Város Önkormányzata megépítette a pályázat által nem támogatott, -Rózsavölgy utcai csapadékvíz elvezető rendszert. A sajáterős tevékenységek elvégzését követően, 2019. április 23.-án kezdődött a felújítás az úttest két oldalán lévő szakadások feltöltésével.

 

Ezt követően, április 30-án folytatódtak a munkák a burkolat megtisztításával, - és emulziós alapozásával, majd az aszfaltterítő gép, 5 cm vastagságban leterítette a bitumenes útburkolatot.

 

 

Utolsó munkafázisként az útpadka kialakítása és kőzuzalékos töltése következik:

A sikeres műszaki átadás-átvétel időpontja: 2019.május 15.