Látványtár fejlesztés

 

Fenntartható turizmusfejlesztések Rudabányán és a Rudapithecus Látványtárban

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül a Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés tárgyában, Kazincbarcika Város Önkormányzata és konzorciumi partnereként Rudabánya Város Önkormányzata, TOP-1.2.1-15-BO1-2016-00002 azonosító számon beadott pályázatát a Támogató 2017.05.16. napon kelt támogatási döntése értelmében támogatásban részesítette.
A projekt össz. támogatásából bruttó 139.427.066. Ft.  áll Rudabánya Város Önkormányzata rendelkezésére. A megvalósítandó projektcélok Rudabányán 3 helyszínre korlátozódnak. 1. / Az őslénytannal kapcsolatos kiállítás bővítése és korszerűsítése.  2. / A Földvári Aladár Ásványmúzeum fejlesztése. 3. /A Rudapithecus látványtár fenntartató működtetése érdekében a létesítmény villamos energia betáplálása és ivóvíz ellátásának biztosítása szerepel. A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2016. év 08. hó 01. napja, fizikai befejezésének tervezett napja pedig: 2019. év 07. hó 31.

A támogatási szerződést mindkét önkormányzat 2017. június 13-án aláírta. Ezt követően a rudabányaiprojektcél megvalósítás érdekében a teljes összeg átutalásra került önkormányzatunk elkülönített számlájára. Elkezdődött a megvalósításhoz szükséges közreműködők és a kivitelezést lebonyolító vállalkozások kiválasztása. 2018 évben két sikertelen közbeszerzési eljárás bonyolítása történt az ivóvízbekötés és a villamosenergia ellátás kivitelezőjének kiválasztására.  A sikertelenség oka az volt, hogy a benyújtott pályázatok meghaladták a kivitelezésre rendelkezésre álló összeget.