Helyi rendeletek

 Rudabánya Város Önkormányzatának hatályos rendeletei

 

9/2020. (VIII.10.) Önkormányzati rendelet a Helyi közművelődésről.pdf

9/2017. (IX.18.) Önkormányzati rendelet a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról .pdf

11/2016. (XII.22.) Önkormányzati rendelet az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról (egységes szerkezetben).pdf

Tiszta udvar rendes ház rendelet 2008.pdf (192.60 KB 2010.01.27 11:34)

Köztisztasági rendelet (hatályos).pdf (59.56 KB)

Vagyonrendelet (hatályos).pdf (48.44 KB

Egészségügyi rendelet.pdf (32.31 KB 2010.02.25 08:09)

15-2008.(IX.29.) a város temetőiről és a temetkezési tev.pdf (154.35 KB

2-2010. (II.15.) sz. rendelete az utcanév, valamint a házak számozásának rendjéről.pdf (285.66 KB 

8-2010.(X.11.) rend. Önkormányzat Képviselőinek, a Bizottságok elnökeinek tiszteletdíjáról.pdf (131.17 

15-2011. (XII. 14.) lakásrendelet módosítása.pdf (130.98 KB

16-2011. (XII. 14.) a csatornahasználat díjának megállapításáról.pdf (127.43 KB)

3-2012. (II.15.) a gyermekétkeztetés térítési díjáról.pdf (170.53 KB

Vagyonrendelet egységes szerkezetben.pdf 

3-2013.(II.18.) gyermekétkezt. térítési díj_mód.pdf (176.33 KB)  

HESZ_2014_jan_1.pdf (10.22 MB

hulladékgazdálkodási rendelet.pdf (223.91 KB

folyékony hulladék rendelet.pdf (283.24 KB

közművelődési rendelet.pdf (379.09 KB

12/2014.(XII.08.) ÖK.rend. Rudabánya Önkormányzat képviselőinek, a bizottság elnökének, a bizottság nem képviselő tagjainak tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásairól.  .pdf

8/2015.(IX.16.) ÖK.rend. a talajterhelési díjról.  .pdf

Önkormányzati rendelet a szociális ellátásokról.pdf (397.03 KB

Idegenforgalmi adó rendelet.pdf

Az Önkormányzat 2016-évi költségvetéséről.pdf 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról.pdf

Az avar és kerti hulladékégetéséről, valamint a szabadtéri tűzgyújtás helyi szabályairól.pdf

8/2016.(X.25.) ÖK.rend. a vezetői pótlék megállapításáról szóló 7/2016.(IX.16.) ÖK.rend.módosításáról.  .pdf

2/2017.(II.01.) ÖK rendelet a közterületen történő szeszesital fogyasztásának szabályairól .pdf

3/2017.(IV.07.) ÖK rendelet az egyes anyakönyvi események engedélyezéséről és szolgáltatási díjairól.pdf

8/2017, (VIII.03.) ÖK. rendelet a településfejlesztési, településrendezési és településképi feladataival összefüggő partnerségi egyeztetések szabályairól. .pdf

13/2017. (XII.29.) ÖK rendelet " a településkép védelméről.) .pdf

1/2019. (II.08.) önkormányzati rendelete a 2019. évi költségvetésről .pdf

2019. évi költségvetés melléklete .xls

11/2019.(XI.28) ÖK rendelet a helyi iparűzési adóról szóló 7/2015.(IX.16.) önkormányzati rendelet módosításáról .pdf

10/2019.(XI.28) önkormányzat rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 6/2015.(IX.16.) önkormányzati rendelet módosításáról .pdf 

 2/2018. (III.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról (módosításokkal egységes szerkezetben) .pdf

9/2019.(XI.28.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2018.(III.14.) önkormányzati rendelet módosításáról .pdf

11/2005.(VIII.18.) ÖK rendelet a közterületek használatáról .pdf