II.sz.orvosi rendelő

„Magyar Falu program keretén belül „Orvosi rendelő” felújítása.

MFP-HOR/2019 kódszámú pályázat Projekt azonosító:3007226857 tárgyában beadott pályázatunkat a közreműködő szervezet pozitív döntésben részesítette.

A Támogatott összeg:41.903.035. Ft. bruttó összeg.
Támogatási intenzitás: 100 %
Megvalósítás tervezett kezdete:2019.09.02
Projekt megvalósításának fizikai befejezése: 2020.12.31
Projekt megvalósításának helye: hrsz.:509
Címe: 3733 Rudabánya, Petőfi Sándor utca 5 Egészségház.
• Meglévő azbeszt hullámpala bontása
• tetőszerkezet helyenkénti megerősítése 15.994.791. Ft.
• új cserépfedés készítése
• homlokzati falak és padlásfödém utólagos hőszigetelése
• nyílászáró csere 19.998.541. Ft.
• járdakészítés és térkövezés: 2.988.703.Ft.

Egyéb támogatott költségek:
1. pályázatírás br. : 127.000.Ft.
2. műszaki ellenőrzés költsége: 508.000. Ft.
3. projektmenedzsment: 1.778.000. Ft.
4. tájékoztatás és nyilvánosságbiztosítás költsége: 127.000.Ft.
5. közbeszerzés.: 381.000.Ft.

A kivitelezésre kiírt közbeszerzési eljárás eredménye 2019.09.27. napján került kihirdetésre, amelynek során megállapításra került, hogy a közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevője : N&N KFT. 3700 Kazincbarcika, Kuruc út 5.

A kivitelezési munkákat a vállalkozó: 30 680 132 nettó Ft + ÁFA, azaz nettó harmincmillió-hatszáznyolcvanezer-egyszázharminckettő Forint Vállalkozói Díj, mint egyösszegű átalánydíj ellenében végzi el. A vállalkozási szerződés, 2019. október 09. napján került aláírásra.

A TELJESÍTÉS IDEJE A szerződés megkötésétől számított 270 (kettőszázhetven) naptári nap. 

Fotók a kivitelezésről: